Realizacja wsparcia psychologiczno- pedagogicznego w ramach projektu “Każde dziecko jest zdolne”