Wyjazd integracyjny

W dniu 12.09.2018r. Seniorzy z “Klubu Integracji Międzypokoleniowej” z Nowego Sącza uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Feleczyna – na wspólne grillowanie.

Umowa o partnerstwie

Fundacja Silver Economy informuje, iż zawarła umowę o partnerstwie  z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rzecz realizacji Projektu pn. “Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego” w ramach działania 3.2 Innowacyjne Rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

Fundacja Silver Economy informuje, że realizuje projekt z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko–miejskich powiatu nowosądeckiego. Projekt jest adresowany do 18 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 30 osób dorosłych – pracowników bibliotek publicznych z siedzibą w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na… Czytaj dalej Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

Akademia Pełni Życia w Korzennej

Informujemy, że od stycznia w Gminie Korzenna działa klub Samopomocy pn. Akademia Pełni Życia, który z powodzeniem, kolejny już rok, zrzesza Seniorów w Integracji z młodzieżą.

Certyfikowane Szkolenia Zawodowe VCC

Informujemy, że Fundacja Silver Economy przystąpiła do sieci partnerskiej Vocational Competence Certifcate (VCC) jako Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny. Dzięki tym statusom ma możliwość przeprowadzania akredytowanych szkoleń i egzaminów w standardzie VCC. VCC to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i… Czytaj dalej Certyfikowane Szkolenia Zawodowe VCC