UMOWA Z MAŁOPOLSKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCENY TESTÓW UZDOLNIEŃ UCZNIÓW Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, MATEMATYKI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TIK

Fundacja Silver Economy w dniu 02.07.2020 roku zawarła umowę z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na świadczenie usługi oceny testów uzdolnień uczniów w zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK, w ramach projektu Małopolskie Talenty w okresie od 02.07.2020 r do 01. 10. 2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w… Czytaj dalej UMOWA Z MAŁOPOLSKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCENY TESTÓW UZDOLNIEŃ UCZNIÓW Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, MATEMATYKI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TIK

UMOWA Z MAŁOPOLSKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PRZEPROWADZENIE WYKŁADÓW W RAMACH FORUM MŁODYCH TALENTÓW

W dniu 18 czerwca 2020 r Fundacja Silver Economy zawarła umowę z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na przeprowadzenie wykładów w ramach Forum Młodych Talentów ( FMT) organizowane w ramach projektu Małopolskie Talenty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś… Czytaj dalej UMOWA Z MAŁOPOLSKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PRZEPROWADZENIE WYKŁADÓW W RAMACH FORUM MŁODYCH TALENTÓW

Fundacja Silver Economy ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych w wymiarze 8 miesięcy.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych w wymiarze 8. miesięcy. Wnioski o zorganizowanie miejsc stażowych należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu realizacji staży zawodowych, dostępnym poniżej. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc przewidzianych na zorganizowanie staży. Wsparcie w formie staży zawodowych jest realizowane w… Czytaj dalej Fundacja Silver Economy ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych w wymiarze 8 miesięcy.

Umowa z Miastem Grybów na realizację zadania publicznego w ramach projektu “Możemy więcej”

Fundacja Silver Economy w dniu 30.01.2020 r. podpisała umowę z Miastem Grybów na realizację zadania publicznego, dotyczącego kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu “Możemy więcej”, w zakresie aktywizacji edukacyjnej i zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji – aktywizacja edukacyjna i zawodowa, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego… Czytaj dalej Umowa z Miastem Grybów na realizację zadania publicznego w ramach projektu “Możemy więcej”

Umowa o partnerstwie

Fundacja Silver Economy zawarła umowę partnerską z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rzecz realizacji Projektu pn. “Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego” w ramach działania 3.2 Innowacyjne Rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

Fundacja Silver Economy w okresie 01.08.2017 do 31.10.2018 r. realizowała projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu było nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko–miejskich powiatu nowosądeckiego. Projekt był adresowany do 18 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 30 osób dorosłych – pracowników bibliotek publicznych z siedzibą w gminach… Czytaj dalej Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

Akademia Pełni Życia w Korzennej

Informujemy, że od stycznia do grudnia 2018 r. w Gminie Korzenna Fundacja Silver Economy prowadziła klub Samopomocy pn. Akademia Pełni Życia, który z powodzeniem, kolejny już rok, zrzeszał Seniorów w Integracji z młodzieżą.

Klub Integracji Międzypokoleniowej w Nowym Sączu

Informujemy, że od stycznia do grudnia 2018 r. w Nowym Sączu Fundacja Silver Economy prowadziła Klub Samopomocy pn. Klub Integracji Międzypokoleniowej, który z powodzeniem już kolejny rok z rzędu zrzeszał Seniorów w Integracji z Młodzieżą.