Fundacja Silver Economy w ramach projektu Małopolskie Talenty przeprowadziła w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2019r. zajęcia dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT), w tym:

  • zapewniła kadrę do zajęć, a także zrealizowała 375 godzin dydaktycznych zajęć w 15 grupach z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. język angielski, matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczość, technologie informacyjno- komunikacyjne  oraz 225 godzin dydaktycznych zajęć w 15 grupach z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych
  • zabezpieczyła sale wraz z wyposażeniem i materiałami biurowymi na 382 godziny zegarowe i 30 minut do zajęć z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz na 232 godziny zegarowe i 30 minut do zajęć z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych.

Usługa na przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) została wykonana należycie, za co Fundacja Silver Economy otrzymała referencje potwierdzające prawidłowe zrealizowanie zamówienia.