Realizowany w okresie 05.02.2020 do 04.03.2020 r. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień do obsługi wózka widłowego.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:

– technik kierowania pojazdem,
– obsługi technicznej pojazdu,
– wykonywania czynności związanych z wymianą butli

Cel szkolenia:

Przygotowanie do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym podnoszeniem oraz bezpieczną wymiana butli gazowej (z wyłączeniem urządzeń specjalizowanych) i do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych II WJO.

Jak wygląda szkolenie dla operatorów wózków widłowych

Szkolenie obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Program szkolenia:

  • Ogólne wiadomości o wózkach jezdniowych podnośnikowych
  • Obsługa wózka jezdniowego – czynności kierowcy przed podjęciem pracy i po jej wykonaniu
  • Czynności kierującego podczas pracy na wózku jezdniowym
  • Przewożenie ładunków
  • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych wózkach jezdniowych
  • Zajęcia praktyczne

Kurs trwał 42h i uczestniczyły w nim 2 osoby Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Szkolenie zakończyło się nabyciem kwalifikacji zawodowych i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.