W ramach projektu Małopolskie Talenty Fundacja Silver Economy zrealizowała usługi szkoleniowe w formie warsztatów dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w zakresie kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. zajęcia dla nauczycieli języka angielskiego, zajęcia dla nauczycieli matematyki, zajęcia dla nauczycieli WOS/przedsiębiorczości, zajęcia dla nauczycieli informatyki/technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Fundacja Silver Economy w ramach umowy zapewniła kadrę szkoleniową zgodną z warunkami zamówienia. Do ich zadań należało: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli CWUZ zgodnie ze scenariuszemi i harmonogoramami oraz przygotowanie prezentacji i materiałów dydaktycznych do zajęć, zgodnie z wymogami. Zajęcia odywały się w 15 grupach ok 20 osobowych w Krakowie. Celem zajęć było przygotowanie kadry nauczycielskiej do projektowania i prowadzenia zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w obszarze czterech kometencji kluczowych: matematyczno – przyrodnicze, język angielski, przedsiębiorczość, technologie informacyjno – komunikatywne.

I edycja była realizowana w okresie od IX.2019 r. do XI. 2019 r.

Dotyczy pierwszej grupy:

  • Język angielski w  terminie: 28-29.09.2019 r., 12-13.10.2019 r.,  26.10.2019 r. na łączną liczbę godzin: 42
  • Matematyka w terminie:  28-29.09.2019 r., 12-13.10.2019 r., 26.10.2019r. na łączną liczbę godzin: 42
  • TIK  w terminie: 28-29.09.2019 r., 12-13.10.2019 r., 26.10.2019 r. na łączną liczbę godzin: 42

Dotyczy drugiej grupy:

  • Język angielski w terminie: 5-6.10.2019 r., 19-20.10.2019 r., 16.11.2019r. na łączną liczbę godzin: 42
  • Matematyka w terminie: 5-6.10.2019 r.,  19-20.10.2019 r., 16.11.2019 r. na łączną liczbę godzin: 42
  • Przedsiębiorczość  w terminie: 5-6.10.2019 r., 19-20.10.2019 r., 16.11.2019 r. na łączną liczba godzin : 42
  • TIK  w terminie: 5-6.10.2019 r., 19-20.10.2019 r., 16.11.2019r. na łączną liczba godzin: 42

Usługa szkoleniowa została wykonana należycie w okresie IX.2019 r. – XI.2019 r., co zostało potwierdzone stosownymi referencjami.

Kolejne edycje będą realizowane w roku następnym.

Diagnoza potrzeb informatyka/technologia informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza potrzeb WOS i Przedsiębiorczość

Diagnoza potrzeb język angielski

Diagnoza potrzeb matematyka