Kurs „Prawo jazdy kat. B” – 4 edycje po 60 godzin, liczba uczestników: 40 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

  • część teoretyczną, która przeprowadzana była w formie wykładów
  • ćwiczeń w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem, a także naukę udzielania pierwszej pomocy.

Terminy zajęć:

1 edycja: teoria 25.09.2018r. – 01.10.2018r. z praktyką do 18.11.2018r.
2 edycja: teoria 15.01.2019r. – 22.01.2019r. z praktyką do 06.04.2019r.
3 edycja: teoria 20.03.2019r. – 28.03.2019r. z praktyką do 15.06.2019r.
4 edycja: teoria 05.06.2019r.- 13.06.2019r. z praktyką do 09.08.2019r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

KURS PRAWO JAZDY KAT. B

Realizowany w okresie 18.02.2020 do 31.03.2020. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania prawa jazdy kat. B.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:

– technik kierowania pojazdem,
– obsługi technicznej pojazdu,
– zachowania na miejscu wypadku i udzielenia pomocy przedlekarskiej

Referencje