Realizowane w okresie 10.02.2020 do 09.03.2020. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika terenów zielonych

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:

– strzyżenia trawników
– przycinania żywopłotów
– pielęgnowania roślin, krzewów i drzew 
– wykonywania prac porządkowych (sprzątanie liści, śmieci itp.)
– obsługi wszelkiego rodzaju urządzeń ogrodowych (kosiarek, odkurzacza do liści itp.)
– wykonywania prac konserwatorskich

Program:

  • BHP na stanowisku ogrodnik
  • Prezentacja narzędzi do pracy ogrodnika
  • Zakładanie pielęgnowanie trawnika
  • Zajęcia praktyczne
  • Sadzenie roślin
  • Projektowanie ogrodu
  • Kalendarium ogrodnika
  • Zwalczanie chorób i szkodników
  • Pielęgnacja ogrodu

Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni. Ogrodnik terenów zieleni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest założenie terenów zieleni i ich pielęgnacja. Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat oraz sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją drzew i krzewów. Przygotowuje teren, sadzi, przycina, nawozi, podlewa i przesadza rośliny, kosi i pielęgnuje trawniki, wykonuje zabiegi z zakresu ochrony roślin. Ogrodnik terenów zieleni wykonuje prace zgodnie z dokumentacją, wymaganiami i oczekiwaniami klienta, poleceniami pracowników nadzoru oraz zasadami sztuki ogrodniczej.

Do zadań zawodowych ogrodnika terenów zieleni należą m.in.: przygotowywanie terenu, wysiewanie nasion, sadzenie i przesadzanie roślin, przycinanie roślin, nawożenie roślin, nawadnianie roślin, zakładanie trawników, pielęgnowanie trawników, usuwanie chwastów, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii

Kurs trwał 60h uczestniczyła w nim 1 osoba. Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Szkolenie zakończyło się nabyciem kwalifikacji zawodowych i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.