W ramach projektu Małopolskie Talenty Fundacja Silver Economy zrealizowała usługę oceny testów uzdolnień uczniów z  zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczość, TIK z wykorzystaniem testów diagnostycznych.

Testy diagnostyczne są przeprowadzane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Testy diagnostyczne mają charakter psychologiczny i zostały opracowane do etapu edukacyjnego i obszaru kształcenia co oznacza, ze ten sam test piszą uczniowie wszystkich klas danego etapu – uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap I, uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap II, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej piszą testy przeznaczone dla tego etapu.

Fundacja Silver Economy  zapewniła nauczycieli, którzy dokonali analizy w dwóch terminach:

Pierwszy termin: od 24.06.2019 r. do 24.07.2019 r. Fundacja dokonała oceny testów z zakresu:

Język angielski – 1539

Matematyka – 1391

Przedsiębiorczość – 903

Technologie informacyjno-komunikacyjne – 428+1

Łącznie 4262 testy.

Drugi termin: od 01.102019 r. do 18.10.2019 r. Fundacja dokonała oceny testów z zakresu:

Język obcy – 60

Matematyka – 75

Przedsiębiorczość – 23

Technologia informacyjno- komunikacyjna – 26

Łącznie 184 testy.

Zamówienie na świadczenie usługi oceny testów uzdolnień uczniów z  zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczość, TIK zostało zrealizowane w terminie czerwiec 2019  – październik 2019 r.

Za należyte wywiązanie się z umowy Fundacja Silver Economy otrzymała referencje potwierdzające wysoką jakość zrealizowanego zamówienia.