Realizowane w terminie 13.02.2020 do 29.02.2020 r. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu Sprzedawca.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:

– obsługi klienta
– nawiązywania kontaktów handlowych
– budowania profesjonalnego wizerunku handlowca 
– negocjacji cen lub innych warunków transakcji
– prowadzenia rozmowy sprzedażowej
– identyfikacji potrzeb klientów
– komunikacji interpersonalnej

Techniki sprzedaży są to metody negocjacji podczas których klient oraz sprzedawca w racjonalny sposób starają się uzyskać kompromis broniąc swojego interesu. Nie można ich sztywno określić ponieważ wynikają bezpośrednio z relacji między dwoma osobami, których rezultat trudno przewidzieć. Techniki stosowane w negocjacjach są efektem przede wszystkim z umiejętności negocjacyjno – sprzedażowych uczestników.

Główne zagadnienia kursu:

 • Nawiązywanie kontraktów handlowych
 • Budowa profesjonalna wizerunku handlowca
 • Mowa ciała w kontaktach handlowych
 • Wykorzystanie tonu głosu w rozmowach
 • Zdobywanie zaufania klientów
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery
 • Budowanie wiarygodności handlowców
 • Sposoby ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów.
 • Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami
 • Poznanie potrzeb klientów
 • Badanie potrzeb klienta
 • Zadawanie właściwych pytań – otwarte, zamknięte
 • Aktywne słuchanie
 • Stosowanie parafrazy
 • Sposoby ułatwiające rozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
 • Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 • Skuteczne słowa argumentacji handlowej
 • Język korzyści
 • Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 • Odpieranie obiekcji klienta
 • Prowadzenie rozmów w przypadku obiekcji , odbieranie obiekcji
 • Skuteczne przedstawienie cen
 • Prowadzenie rozmów o cenach
 • Negocjacje cenowe
 • Łagodzenie negatywnych reakcji na cenę
 • Prowadzenie negocjacji cenowych
 • Finalizowanie sprzedaży
 • Sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji o zakupie
 • Postępowanie w końcowej fazie sprzedaży
 • Postępowanie po dokonanej sprzedaży
 • Postępowanie w sytuacji niepowodzenia sprzedaży
 • Podsumowanie rozmowy sprzedażowej

Kurs trwał 30 h uczestniczyły w nim 3 osoby. Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Szkolenie zakończyło się nabyciem kwalifikacji zawodowych i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.