Realizowany w okresie 08.06.2020 r. do 25.06.2020 r. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie rehabilitant/ka. Kurs został przeprowadzony przez wyspecjalizowanego trenera fizjoterapeutę i obejmował 60 godzin.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć:

  • zdefiniować pojęcia rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia
  • dokonać prawidłowego podziału rehabilitacji
  • wykonać zadania fizjoterapeuty a także znać środowisko pracy fizjoterapeuty
  • wykonać prawidłową fizjoterapię i rehabilitację ruchową u osób starszych
  • wykonać prawidłową rehabilitację w chorobie Alzheimera i Parkinsona
  • wykonać prawidłową fizjoterapię i rehabilitację ruchową u osób chorych na stwardnienie rozsiane
  • zdefiniować pojęcie i prawidłowo wykonać rehabilitację pourazową
  • zdefiniować pojęcie i prawidłowo wykonać rehabilitację w zespołach bólowych
  • wykonać fizjoterapię i rehabilitację dzieci z nieprawidłowościami
  • zdefiniować rolę masażu w rehabilitacji ruchowej

Rehabilitacja jest formą całościowego wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych fizycznie. Jej celem jest przywrócenie całościowej lub przynajmniej częściowej sprawności fizycznej. Występuje w różnych formach, w zależności od rodzaju problemu pacjenta. Korzystają z niej pacjenci po urazach i operacjach ortopedycznych, osoby ze schorzeniami neurologicznymi, sportowcy-amatorzy i zawodnicy. Jej bardzo istotną rolą jest również profilaktyka w postaci ćwiczeń opóźniających efekty degeneracji naszego organizmu. Działania prowadzone przez specjalistów są dostosowane do rozpoznanej choroby (schorzenia, urazu), wieku pacjenta i rokowań. Fizjoterapeuta na tej podstawie wybiera rodzaj ćwiczeń, częstotliwość oraz intensywność. Korzysta przy tym z różnorodnych technik, wybierając najbardziej odpowiednie do stanu pacjenta i dające pewność co do skutków. 

 Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń.