Fundacja Silver Economy była wykonawcą kursu ,, Profesjonalny pracownik sprzedaży” dla BOMAR 2. Kurs przeznaczony był dla 16 pracowników i trwał 48h. Został dofinansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80%. Odbył się w terminie 28.08.2016 do 30.10.2016r w Krakowie.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego, poznanie zasad, metod – technik sprzedaży. Uczestnicy poznają zasady pracy w sprzedaży na stanowisku przedstawiciela w terenie jak i przedstawiciela w dziale obsługi Klienta – zaczynając od charakterystyki tej pracy po planowanie pracy, pozyskiwanie klienta aż do obsługi posprzedażowej. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące znajomości produktów i usług, zagadnienia dotyczące „lejka sprzedaży” czy też sprawnej komunikacji i sprzedaży. Uczestnicy nauczą się jak przygotować prezentację, aby zainteresowała kontrahenta oraz jak zaprezentować ją przed kontrahentem. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy to kolejny element szkolenia, który zostanie poruszony. Podczas szkolenia omówione zostaną również zagadnienia dotyczące dlaczego klienci odchodzą i czego nie robić aby nie tracić kontrahentów. 

Profesjonalny pracownik sprzedaży

 • Podstawowe ogniwa komunikacji ( nadawca, odbiorca, kod)
 • Procesy i mechanizmy leżące u podłoża każdej rozmowy
 • Myślenie
 • Kodowanie
 • Odkodowanie
 • Sprzężenie zwrotne
 • Czym jest komunikowanie się:
 • Reguły obowiązujące w komunikowaniu się
 • Rodzaje komunikacji i schemat procesu komunikowania się
 • Formy i zalety /wady komunikacji werbalnej
 • Komunikacja ustna
 • Komunikacja pisemna
 • Formy i zalety/wady komunikacji niewerbalnej
 • Ruchy ciała
 • Postawa
 • Kontakt wzrokowy
 • Gesty ( emblematory, afektory, ilustratory, regulatory, adaptatory)
 • Zachowania przestrzenne
 • Podstawowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Aktywne słuchanie – jak słychać klienta?
 • Techniki zadawania pytań – cele pytań, jak zbierać informacje, jak kontrolować przebieg rozmowy, sugerowanie na ,,tak”, jak nie zadawać pytań
 • Argumentowanie i uzasadnianie
 • Konstruktywna odmowa – jak powiedzieć klientowi ,,nie”
 • Mowa ciała jako jeden z czynników komunikacji pozawerbalnej
 • Efektywna komunikacja
 • Powitanie
 • Ustalenie celu rozmowy i szczegółów pozwalających na przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązania
 • Klasyczna typologia klientów i dostrajanie komunikacyjne do poszczególnych typów
 • Funkcje komunikacji niewerbalnej w kontaktach z klientami
 • Rodzaje komunikacji niewerbalnej w obsłudze klienta
 • Skuteczna i efektywna obsługa klienta
 • Bariery w komunikowaniu się – czyli co utrudnia komunikację z klientami
 • Savoir-vivre w obsłudze klienta
 • Wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny elementem wpływającym na jakość obsługi klienta
 • Wizerunek firmy
 • Stosowanie zasad savoir vivre – jak właściwie chodzić, stać, siadać, używać gestów i rekwizytów w obsłudze klienta
 • Kultura osobista w obsłudze klienta
 • Definicja i złożoność pojęcia asertywności ( czyli jak nie być agresywnym i nie być uległym)
 • Asertywność z myślenia o sobie
 • Narzędzia asertywność ( czyli jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach)
 • Zachowania i postawy asertywne oraz ich najczęstsze błędne spostrzeganie
 • Jak zachować postawę asertywną w kontakcie z klientem
 • Budowanie terytorium psychologicznego człowieka
 • Asertywny styl komunikacji
 • Kontrola emocjonalna w komunikacji asertywnej
 • Cechy dobrego sprzedawcy Samopoznanie, Samokoncept
 • Zasady skutecznego działania
 • Kooperacja czy rywalizacja ( ćwiczenia praktyczne )
 • Dlaczego ludzie kupują?
 • Przygotowanie do rozmowy z klientem.

Szkolenie zakończyło się wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów dla uczestników, warunek min, 80% obecności.

Referencje