Kurs „Kalkulacje gastronomiczne” – 2 edycje po 40 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

  • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej produktów, potraw posiłków,
  • sporządzanie zapotrzebowania na surowce/ półprodukty do kalkulacji imprez okolicznościowych
  • wykorzystanie programów komputerowych do sporządzania kalkulacji Food-cost.

Terminy zajęć:

1 edycja: 02.12.2018 r. – 16.12.2018 r.
2 edycja: 16.03.2019 r. – 13.04.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

Referencje