Kurs ”Język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie” – 2 edycje po 60 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

  • rozwijanie umiejętności pisania formalnych dokumentów do prowadzenia korespondencji takich jak : email, list potwierdzający rezerwację, fax,
  • doskonalenie komunikowania się z klientem w hotelu w różnych sytiacjach,
  • doskonalenie słownictwa i zwrotów.

Terminy zajęć:

1 edycja: 29.11.2018 r. – 18.12.2018 r.
2 edycja: 15.04.2019 r. – 13.06.2019 r.

Zajęcia mają charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Kurs kończy się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

Referencje