Kurs „Język niemiecki w gastronomii i hotelarstwie” – 2 edycje po 60 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

  • umiejętność pisania formalnych dokumentów do prowadzenia konwersacji takich jak: email, list potwierdzający rezerwację, fax;
  • doskonalenie sprawności komunikowania się z klientem w hotelu w różnych sytuacjach,
  • doskonalenie słownictwa i zwrotów, które pomoże im fachowo i kompleksowo obsługiwać gości hotelowych posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych dziedzinach.

Terminy zajęć:

1 edycja: 23.11.2018r. – 11.12.2018r.

2 edycja: 15.04.2019r- 19.06.2019r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

Referencje