Kurs „Domowego wyrobu wędlin” – 2 edycje po 30 godzin, liczba uczestników: 10 (po 5 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

  • wyrób swojskich szynek, kiełbas, pasztetów, w warunkach domowych według starych tradycyjnych receptur bazujących na naturalnych dodatkach
  • uświadomienie młodzieży jakie korzyści płyną z ich spożywania.

Terminy zajęć:

1 edycja: 03.12.2018 r. – 22.12.2018 r.
2 edycja: 02.05.2019 r. – 25.05.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do samodzielnego wyrobu naturalnych wyrobów mięsnych w warunkach domowych. Każdy uczestnik po zakończonym kursie potrafi ocenić jakość mięsa z jakiego wykona wyroby. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

Referencje