Kurs dla nauczycieli „Obsługa programu Dieta 5” – 1 edycja po 30 godzin, liczba uczestników: 5 os.

Minimalny program kursu obejmował takie tematy jak:

  • minimalna obsługa programu dieta 5
  • ocena sposobu żywienia (omówienie poszczególnych metod – ilościowa, jakościowa mieszana, wywiad żywieniowy),
  • ocena stanu odżywienia (pomiary antropometryczne, biochemiczne, wskaźniki niedożywienia, wywiad, niedożywienie i jego podział),
  • klasyfikacja i charakterystyka diet (dieta łatwo strawna, łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu, diety o zmienionej konsystencji, dieta ubogoenergetyczna, dieta bogatobiałkowa, niskobiałkowa).

Terminy zajęć:

26.07.2019 r. – 28.07.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

Referencje