Kurs dla nauczycieli „Kwiaty cukrowe od podstaw” – 1 edycja po 30
godzin, liczba uczestników: 5 os.

Minimalny program kursu obejmował:

  • projektowanie kwiatowych dekoracji,
  • podstawowe zasady tworzenia kompozycji z kwiatów oraz wykorzystania ich do modelowania dekoracji z kwiatów cukrowych,
  • podstawowe techniki wykorzystywane do tworzenia profesjonalnych cukrowych kwiatów i liści,
  • zasady umieszczania bukietów cukrowych na tortach piętrowych i płaskich.

Celem kursu było zapoznanie uczestników z zasadami projektowania kwiatowych dekoracji o niewielkiej pracochłonności oraz tych z przepychem i z dużym nakładem pracy, a także sprawienie, aby te pierwsze wyglądały jak te drugie. Uczestnicy zapoznali się ponadto z podstawowymi zasadami tworzenia kompozycji z kwiatów oraz wykorzystywania ich do modelowania dekoracji z kwiatów cukrowych. Zapoznali się także z:

  • podstawowymi technikami wykorzystywanymi do tworzenia profesjonalnych cukrowych kwiatów i liści,
  • metodami sprawiania, żeby kwiaty cukrowe wyglądały jak żywe,
  • zasady umieszczania bukietów cukrowych na tortach piętrowych i płaskich (okrągłych i prostokątnych).

Termin kursu:

25.05.2019 r. – 15.06.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

Referencje