Kurs „Barman” – 5 edycji po 40 godzin, liczba uczestników: 50 (po 10os. na edycję)

Minimalny program  kursu obejmował:

  • podstawowe zasady pracy barmana,
  • kultura spożywania napojów alkoholowych, wpływ alkoholu na organizm człowieka,
  • organizacja baru i jego wyposażenie w sprzęt i urządzenia

Terminy zajęć:

1 edycja: 14.10.2018 r. – 03.11.2018 r.
2 edycja: 10.11.2018 r. – 25.11.2018 r.
3 edycja: 21.01.2019 r.- 24.01.2019 r.
4 edycja: 21.01.2019 r. – 24.01.2019 r.
5 edycja: 09.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Celem kursu było zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności do samodzielnej pracy w charakterze barmana. Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy zostali odpowiednio przygotowani do wykonywania takich czynności jak przygotowywanie, eksponowanie, wydawanie oraz serwowanie konsumentom towarów handlowych, wyrobów kulinarnych i napojów w różnego typu bufetach oraz barach otwartej i zamkniętej sieci placówek. Pozwoli to uczestnikom w przyszłości znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów, a także egzaminem prowadzonym przed firmą zewnętrzną tj.  Stowarzyszenie Polskich Barmanów, których pozytywny wynik został uwieńczony wydaniem stosownego certyfikatu

Referencje