Kurs „Animator czasu wolnego gości hotelowych” – 2 edycje po 30 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

  • zapoznanie ze specyfiką pracy animatora hotelowego, prawnymi uwarunkowaniami pracy,
  • poznanie technik metodyki pracy
  • uświadomienie młodzieży jakie są psychologiczne podstawy pracy animatora
  • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Terminy zajęć:

1 edycja: 20.10.2018 r. – 10.11.2018 r.
2 edycja: 16.03.2019 r. – 30.03.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Uczestnicy kursu poznali czym jest organizacja czasu wolnego, kim jest animator, jak i gdzie pracuje, odkryli w sobie ducha animacji, poznali metody i techniki pracy z dziećmi i dorosłymi, poznali mnóstwo gier, zabaw, aktywności sportowych, tańców, nabyli umiejętności tworzenia scenariuszy i programów animacyjnych, które wykorzystają w przyszłości w pracy. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

Referencje