Fundacja Silver Economy zrealizowała  136 godzinny kurs ,, Konserwator powierzchni płaskich i terenów zielonych” dla 17 osób w terminie 28.11 do 19.12.2018r. Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Szkolenie zakończyło się nabyciem kwalifikacji zawodowych i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Program:

 • BHP na stanowisku konserwatora powierzchni płaskich i terenów zielonych
 • Prezentacja narzędzi i wyposażenia niezbędnego w pracy konserwatora powierzchni płaskich i terenów zielonych
 • Zasady pielęgnacji trawników, boisk sportowych, pielęgnacji krzewów i żywopłotów, róży parkowych, projektowania ogrodów
 • Przedstawienie kalendarium prac ogrodniczych od stycznia do grudnia – sady, warzywniak, ogród ozdobny, kwiaty, trawniki
 • Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych
 • Urządzenia i sprzęt w pracy ogrodnika
 • Sadzenie drzew, krzewów liściastych i iglastych oraz zimozielnych
 • Zakładanie kwietników i skalników
 • Rodzaje gleb gruntowych, nawożenie roślin
 • Uprawa gleby/ przekopywanie, odchwaszczanie, nawożenie, nawadnianie
 • Prace porządkowe na terenach zieloni oraz powierzchniach płaskich, w tym boiskach sportowych
 • Pielęgnacja ogrodów o każdej porze roku/wiosenne porządki, ozdobne przycinanie drzew i krzewów, osadzanie roślin, plewienie, nawadnianie w porze suchej, ochrona przed zimą
 • Zakładanie trawników i ich pielęgnacja
 • Projektowanie systemów nawadniających
 • Zakładanie ogrodów odpowiednie nawożenie roślin wsadzanych
 • Elementy dekoracyjne w ogrodzie / figurki, kamyczki ozdobne, lampki solarne
 • Budowa alejek ogrodowych
 • Zwalczanie chorób i szkodników drzew i krzewów
 • Narzędzia i maszyny używane w pracy konserwatora
 • Zajęcia praktyczne, podczas których kursant osobiście pod okiem opiekuna będzie zajmował się pracami porządkowymi dot. terenów zieli ( Park Strzelecki w Nowym Sączu)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu konserwatora powierzchni płaskich i terenów zielonych

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien nabyć umiejętności z zakresu:

 • Obsługi urządzeń sprzątających
 • Stosowania i odpowiedniego doboru środków czystości
 • Strzyżenia trawników
 • Przycinania żywopłotów
 • Pielęgnowania roślin, krzewów i drzew
 • Wykonywania prac porządkowych ( sprzątanie liści, śmieci itp.)
 • Obsługi wszelkiego rodzaju urządzeń ogrodowych ( kosiarek, odkurzacza do liści itp.)
 • Wykonywanie prac konserwatorskich

Referencje