Szkolenie obejmowało 104 h zajęć teoretyczno- zawodowo – warsztatowych oraz praktycznych
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Chęć podniesienia wiedzy i umiejętności, pozytywne nastawienie do szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretyczno- praktycznej z zakresu wykonywania zawodu kelnera – barmana jak również obsługi kas fiskalnych. Szkolenie zostało zrealizowane dla Hotelu*** Beskidzki Raj i zostało przeprowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę trenerską.

Ramowy program barman – kelner :

 • Organizacja zapotrzebowania bufetowego, podstawowe wiadomości o środkach żywności
 • Zasady jakościowego odbioru środków żywnościowych, zasady przechowywania surowców i produktów spożywczych, zamawianie artykułów i przyjmowanie dostaw
 • Posługiwanie się wyposażeniem służbowym, obsługa narzędzi, maszyn i urządzeń, które stanowią wyposażenie placówek gastronomicznych, zastosowanie urządzeń podgrzewczych, chłodniczych i transportowych, stosowanie drobnego sprzętu do obsługi konsumenckiej
 • Planowanie i organizowanie pracy własnej i innych
 • Sylwetka kelnera – barmana – kultura pracy, etyka zawodu
 • Zasada obsługi gości przy stole/barze – sprzedaż sugestywna, napiwki jako nagroda za dobrze wykonaną pracę
 • Przyjmowanie zamówień i reklamacji, doradzanie i udzielanie konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw, kolejności podawania potraw i napojów, kolejność obsługi, postępowanie z trudnym klientem
 •  Podstawy miksologii
 • Przygotowanie sali konsumenckiej, przygotowanie stołów oraz stołów bankietowych
 • Noszenie tac, przenoszenie talerzy i półmisków
 • Zbieranie brudnych naczyń ze stołów
 • Ogólne metody serowania zakąsek, zup, dań zasadniczych, deserów, potraw płonących
 • Przygotowanie bufetu śniadaniowego, nakrywanie i podawanie różnego rodzaju śniadań
 • Serwowanie kawy, herbaty, napojów zimnych, win, piwa, wódek
 • Sprzątanie i utrzymywanie czystości, mycie naczyń stołowych, kuchennych sprzętu, maszyn i urządzeń, polerowanie naczyń i sztućców
 • Wykonywanie napisów cenowych i reklamowych w barze, eksponowanie artykułów w barze
 • Zabezpieczenie baru po zakończonej pracy
 • Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych
 • Przygotowanie i obsługa bankietu, małych przyjęć, przyjęć typu angielskiego, zjazdów oraz kongresów
 • Obsługiwanie gości hotelowych na piętrach
 • Przybory i szkło barowe
 • Przygotowanie, podawanie, nakładanie, dekorowanie potraw garmażeryjnych i barowych
 • Technologie sporządzania napojów cocktailowych, deserów, przekąsek, mieszanie oraz dekorowanie cocktaili w obecności klienta
 • Towaroznawstwo alkoholowe i miksologia: podział alkoholi, kategorie drinków, najnowsze trendy w miksologii
 • Enologia i sommelierstwo – podział win, kraje winiarskie techniki podawania win
 • Kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych
 • Rozliczanie z konsumentem, w tym wystawianie rachunków, inkasowanie należności, rozliczanie się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu

Ramowy program barista:

 • Surowce do sporządzania naparów kawy i herbaty, parzenie i podawanie kawy i herbaty
 • Ogólne zagadnienia dotyczące eksploatacji sprzętu baristycznego : czyszczenie i eksploatacja ekspresów, młynków systemów filtracji
 • Historia kawy, metody obróbki, palenia, odmiany kaw, tworzenie mieszanek, świeżość
 • Technologia przygotowywania wszystkich rodzajów kaw i sposoby jej podawania, w tym : espresso, cappuccino, cafe latte
 • Trendy sztuki baristycznej
 • Receptury kaw, aranżacje różnych rodzajów kaw, sposoby ich ekspozycji
 • Podstawy zdobienia latte art.

Ramowy program obsługa kasy fiskalnej :

 • Kasa fiskalna jako szczegółowa forma dokumentacji sprzedaży – omówienie stosownej ustawy
 • Programowanie kas fiskalnych
 • Praktyczna obsługa kas fiskalnych różnych typów i urządzeń peryferyjnych – symulacja obsługi klienta
 • Dokumenty kasowe ( paragon, raport dobowy, i raport okresowy)
 • Praktyczna obsługa kart płatniczych:
 • Opis rynku kart płatniczych
 • Rodzaje transakcji kartami płatniczymi
 • Zabezpieczenie kart i procedury weryfikacyjne
 • Wykonanie transakcji kartami płatniczymi
 • Rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych


Szkolenie zakończyło się wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów dla uczestników, warunek min, 80% obecności.

Referencje