Realizacja  usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu wykładów oraz na moderowaniu spotkań w ramach Forum Młodych Talentów dla uczniów i nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych ( CWUZ) , w projekcie Małopolskie Talenty.

Forum Młodych Talentów to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów. Taka formuła pozwoli także małopolskim uczniom poczuć się częścią wyjątkowej społeczności. Odbywać się będzie w prestiżowych miejscach związanych np. z nauką, przedsiębiorczością na terenie całej Małopolski.

Program Forum Młodych Talentów obejmuje trzy moduły:

  • Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, działaczami społecznymi, lokalnymi autorytetami
  • Konferencję podczas której chętni uczniowie będą mogli przygotować krótkie wystąpienia pokazujące ich pasje i osiągnięcia. Założeniem jest propagowanie ciekawych i wartościowych idei, pomysłów, koncepcji z różnych dziedzin życia i nauki. Dla uczniów będzie to przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, zainteresowaniami i sukcesami
  • Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród w konkursach.

Zgodnie z planem, 22 i 23 czerwca 2020 r odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania  pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w  CWUZ  oraz obejrzeli wybrane prezentacje  efektów prac zespołów projektowych. 

 Swoją drogę do sukcesu zaprezentowali wykładowcy:

Leszek Skocki – były dyrektor ds. IT w Miasteczku Multimedialnym, programista, właściciel Cyfrowej Agencji Reklamowej oraz założyciel Szkoły Programowania Cybertree, która prowadzi zajęcia z programowania gier komputerowych dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem oprogramowania, multimediami oraz działalnością szkoleniową;

dr Tomasz Zacłona, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  trener, doradca i konsultant współpracujący z instytucjami szkoleniowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami non-profit.
Obaj inspirujący goście w trakcie  wykładów, odwołując się do własnych doświadczeń, wspólnie definiowali pojęcie sukcesu, wskazywali możliwe kierunki pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcali do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. Wybrane prace zostały zaprezentowane w ostatniej części  spotkania.

Oprócz około 200 uczniów i nauczycieli CWUZ w spotkaniu uczestniczyli: beneficjenci projektów konkursowych, nauczyciele CWUZ, kierownictwo i członkowie zespołów projektowych ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ze względu na sytuację epidemiczną Forum odbyło się w formie zdalnej. Mimo to, zgodnie ze swoją nazwą, stało się okazją do prezentacji ciekawych punktów widzenia i wymiany doświadczeń

Fundacja Silver Economy zgodnie z umową w terminach 22 i 23 czerwca 2020r. zapewniła kadrę dydaktyczną do prowadzenia 2 godzin dydaktycznych wykładów – 2 osoby do każdego z dwóch spotkań, łącznie 4 godziny dydaktyczne. 

Za należyte wywiązanie się z umowy Fundacja Silver Economy otrzymała referencje potwierdzające zrealizowane zamówienie.