W terminie od 21.09.2020r do 12.10.2020r  odbywał się kurs który obejmował 72 godziny teoretyczno -praktyczne oraz został  zrealizowany zgodnie z umową kontraktową nr 01/08/2020/CIS z dnia 24.08.2020r. Kurs pozwolił zdobyć i opanować wiedzę wraz z umiejętnościami niezbędnymi do pracy na stanowisku kucharza zarówno małej, jak i dużej gastronomii. Osoba pracująca w kuchni powinna m.in. umieć odpowiednio łączyć składniki, a także znać ich wartość odżywczą oraz energetyczną, aby we właściwy sposób skomponować pełnowartościowy posiłek. Głównym celem kursu było zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: planowania produkcji; surowców gastronomicznych; maszyn i urządzeń gastronomicznych; obróbki wstępnej surowców; technik sporządzania dań podstawowych, dań głównych i przekąsek; sporządzania deserów i napojów; sporządzanie potraw specyficznych; ekspedycji wyrobów kulinarnych. W sporządzaniu potraw liczy się nie tylko dbałość o smak i wysoką jakość, ale i estetyczne podanie. Te wszystkie elementy kursanci nauczyli się podczas zajęć. Dołożyliśmy wszelkich starań, by nauka teoretyczna była podporą do praktyki zawodu. Dlatego komponujemy zajęcia w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom profesjonalne przygotowanie do zawodu kucharza.

Główne zagadnienia kursu:

Tematy zajęć edukacyjnychTreść szkolenia w podziale na tematy zajęć edukacyjnychLiczba godzin
Podstawy teoretyczno-zawodowe na stanowisku pomoc kuchenna   Moduł IWprowadzenie do zawodu Kucharz:
– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – System HACCP, GHP, GMP – Utrzymanie czystości naczyń, sprzętu i pomieszczenia kuchennego – Prawo pracy – Personel zakładu gastronomicznego – obowiązki, zakres pracy Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego : – Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego – Dział magazynowy – Dział produkcyjny – Dział ekspedycyjny – Dział administracyjno – socjalny – Dział obsługi konsumenta  
  Zajęcia teoretyczne 30 h               Zajęcia praktyczne 42 h
Moduł IIPodejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej:
-Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w obszarze gastronomii i jej elementy;
– przedsiębiorstwo gastronomiczne i przedsiębiorca gastronomiczny – podstawowe pojęcia – przepisy prawa związane z działalnością gospodarczą – otoczenie przedsiębiorstwa gastronomicznego – podejmowanie działalności gospodarczej – dokumentacja dotycząca podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Kompetencje personalne i społeczne: -Poznajmy się i zintegrujmy – Jak efektywnie radzić sobie ze stresem? – Kultura na co dzień – Etyka w życiu prywatnym i zawodowym – Komunikowanie się -Skuteczna komunikacja – Staję się kreatywny – Podejmowanie działań i ich skutki -Doskonalenie zawodowe -Jak negocjować?
Moduł IIIInstalacje techniczne i urządzania w zakładach gastronomicznych: Obsługa narzędzi, maszyn i urządzeń, które stanowią wyposażenie placówek gastronomicznych
Moduł IVSurowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej : – Definicja dodatków do żywności – Podział dodatków do żywności ze względu na ich pochodzenie – Podział dodatków do żywności ze względu na pełnione funkcje w produkcie przedłużające trwałość – Podział dodatków do żywności ze względu na pełnione funkcje w produkcie kształtujące strukturę – Podział dodatków do żywności ze względu na pełnione funkcje w produkcie nadające określone cechy – organoleptyczne – Zadania dodatków do żywności  
Moduł VZasady racjonalnego wykorzystania surowców, gospodarka odpadami i racjonalnego żywienia :
– Prawidłowe postępowanie z żywnością i produktami spożywczymi od obróbki do przechowywania, – Obróbka brudna i czysta surowców: ziemniaków i warzyw korzeniowych, strączkowych, owoców, mięsa, drobiu, ryb,  –  Obróbka cieplna: gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie, grillowanie, zapiekanie, gotowanie sous-vide, – Podstawowe receptury – przepisy kulinarne, – Typowe potrawy kuchni regionalnych                – Podstawy kalkulacji cen potraw.
Moduł VIŻywność: – klasyfikacja – asortyment i wartości odżywcze – właściwości ich wykorzystanie w technologii gastronomicznej – przechowywanie
Moduł VIISporządzanie potraw i napojów : – metody i techniki sporządzania potraw i napojów, – dobór surowców – sporządzanie półproduktów: * sporządzanie zakąsek zimnych i gorących Ekspedycja potraw i napojów: – dobór zastawy – porcjowanie, dekorowanie i wydawanie
Moduł VIIISporządzanie potraw i napojów : – metody i techniki sporządzania potraw i napojów, – dobór surowców – sporządzanie półproduktów:                * klasyfikacja zup, sporządzanie zup *podział sosów, sporządzanie sosów Ekspedycja potraw i napojów: – dobór zastawy – porcjowanie, dekorowanie i wydawanie  
Moduł IX  Sporządzanie potraw i napojów : – metody i techniki sporządzania potraw i napojów, – dobór surowców – sporządzanie półproduktów: *sporządzanie deserów Ekspedycja potraw i napojów: – dobór zastawy – porcjowanie, dekorowanie i wydawanie
Moduł XZasady żywienia zbiorowego: – Stosowanie zasad prawidłowego żywienia, – Normy żywienia i racje pokarmowe, – Składniki odżywcze i ich rola w organizmie, –  Wartości odżywcze pokarmów, – Obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, – Gospodarka energetyczna organizmu, – Zasady planowania jadłospisów i ich ocena, – Błędy żywieniowe.
Moduł XI Sposób podawania i dekorowania różnych potraw – elementy Carvingu z wykorzystaniem warzyw .
Moduł XIISposób podawania i dekorowania różnych potraw – elementy Carvingu z wykorzystaniem owoców.
Razem 72 h

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Na ocenę końcową składają się następujące oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową , który będzie przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych ( po Module XII), oraz praktyczny. Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony egzamin podnoszący kwalifikacje w zawodzie Kucharz warunkiem jego zdania jest uzyskanie min. 55% z egzaminu teoretycznego oraz 75% z egzaminu praktycznego. Kurs zakończył się wydaniem Certyfikatów i Zaświadczeń oraz Certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych wydanych przez Fundacje VCC wraz z suplementem.

Referencje