Silver Economy ze statusem Akademii Edukacyjnej VCC