Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

Akademia Pełni Życia

Zadanie publiczne realizowane na terenie Gminy Korzenna pod nazwą „Akademia Pełni Życia” ma na celu wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez ośrodek wsparcia. Głównym celem projektu jest budowanie relacji między pokoleniowej. Realizacja zadania ma zachęcić zarówno seniorów jak i młodzież do wspólnego spędzania czasu, poznania się. Niezwykle cenna jest wymiana wspólnych doświadczeń, seniorzy którzy mogą przekazać swoją wiedzę dopiero wchodzącym w życie młodym ludziom. Każda z grup młodsi i starsi mogą wnieść swoje poglądy i podzielić się opiniami.

Ośrodek wsparcia będzie funkcjonował w Gminie Korzenna w trzech miejscowościach: Centrum Kultury w Korzennej, w Domie Kultury w Siedlcach, w Domie Kultury w Mogilnie.

Z uczestnictwa w ośrodku korzystać będą osoby w jesieni życia, wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, w dostosowaniu się do szybko zmieniających się warunków życia, które jednocześnie mają do przekazania młodemu pokoleniu zasób umiejętności i wiedzy związanej z tradycją mającej lokalny charakter.

Ośrodek Wsparcia starać się będzie poprzez zaangażowanie starszego i młodego pokolenia podejmować inicjatywy, które będę konsolidować społeczeństwo, eksponować to, co dobre, propagować wartości, które służą człowiekowi i jego dobru.

Klub Integracji Międzypokoleniowej w Nowym Sączu

Klub Integracji Międzypokoleniowej to Klub Seniora znajdujący się w Nowym Sączu, który zrzesza osoby starsze. W 2016 roku seniorzy aktywnie brali udział we wszelakich zajęciach, m.in basen, pilates, kurs komputerowy, zajęcia decoupage i manualne oraz wycieczkach. Aktualnie naszymi podopiecznymi jest 78 osób starszych. Klub Integracji Międzypokoleniowej w Nowym Sączu działa od roku 2013  i cieszy się bardzo dużym powodzeniem.

KLUB INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W PIWNICZNEJ ZDRÓJ

Jest zadaniem publicznym, które jest realizowane w Piwnicznej Zdrój i ma na celu integrację osób w podeszłym wieku z młodzieżą. Zadanie realizowane jest od kwietnia br. i zostało zrekrutowanych 61 seniorów, którzy biorą czynny udział w zajęciach m.in zajęcia na basenie, decoupage, manualnych, nordic walking oraz zajęciach fitness 'zdrowy kręgosłup’. Klub organizuje również wycieczki do różnych ciekawych miejsc najczęściej wybieranych przez seniorów.