Polityka Jakości Fundacji Silver Economy

Znamy i na bieżąco monitorujemy potrzeby rynku oraz Klientów. Dążymy także do kompetentnego i sprawnego świadczenia usług szkoleniowych i doradczych poprzez nieustane kształcenie naszych pracowników oraz dbałość o właściwy dobór trenerów, doradców lub innych wykonawców. Współpracujemy z najlepszą kadrą dydaktyczną.

Tym samym jesteśmy w stanie zaoferować najwyższej jakości usługi edukacyjno-szkoleniowe, które w znaczący sposób podnoszą kwalifikacje pracowników, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych tudzież innych grup docelowych i  przyczyniają się do rozwoju ich dalszej kariery zawodowej lub uzyskania zatrudnienia.

Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych opieramy na doświadczeniu i kompetencjach personelu oraz jego orientacji w zmieniających się uwarunkowaniach.
W związku z tym dążymy do zapewnienia im potrzebnej wiedzy i dogodnych warunków do pracy.

Najwyższe kierownictwo zapewnia niezbędne zasoby do prawidłowej realizacji Polityki Jakości.

Wdrażamy i doskonalimy System Zarządzania Jakością
z wiarą, że pomoże nam jeszcze lepiej poznawać i realizować wymagania naszych Klientów oraz funkcjonować zgodnie z literą prawa.