Fundacja Silver Economy jako Akademia Edukacyjna VCC realizuje misję, której celem jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz młodzieży w zakresie kwalifikacji osobowościowych, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych. Czujemy się wyróżnieni, że powierzają nam swoją zawodową przyszłość. Dlatego też, nie chcąc zawieść pokładanych oczekiwań, stale podnosimy, zgodnie ze stosowaną polityką jakości standardów usług szkoleniowych, poziom realizacji usługi szkoleniowej i obsługi klienta.  Wyrazem tej troski jest posiadany przez nas certyfikat VCC Akademia Edukacyjna. 

Naszym celem w zakresie polityki jakości jest:

ZASPOKAJANIE WYMAGAŃ I OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW USŁUG SZKOLENIOWYCH W SPOSÓB KOMPETENTNY, SPRAWNY, ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMOGAMI PRAWNYMI I AKTAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ I OBSŁUGI KLIENTA

Powyższy cel osiągamy poprzez:

  • wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Standardów Jakości Usług Edukacyjnych według VCC Akademia Edukacyjna.
  • przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników.
  • zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone.
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość świadczonych usług.
  • realizację usług szkoleniowych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi.
  • podnoszenie jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń.
  • zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej i usług szkoleniowych realizowanych przez Fundację Silver Economy.