Umowa o partnerstwie

Fundacja Silver Economy zawarła umowę partnerską z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rzecz realizacji Projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w…

Continue Reading