W terminie od 23.06.2020r do 06.07.2020r  odbywał się kurs który obejmował 110 godzin teoretyczno -praktycznych został  zrealizowany dla firmy Cateringowej Domino & Bistro współfinansowany z bonów szkoleniowych Kierunek Kariera Zawodowa. W kursie uczestniczyło 6 osób. Głównym celem  było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania potraw , organizacja pracy w kuchni w lokalu gastronomicznym, dekorowanie i serwowanie potraw. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Dietetyki oraz Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej. Nabycie nowoczesnych technik sztuki kulinarnej oraz umiejętności interpersonalne.

Główne zagadnienia kursu :

1.Warunki przechowywania żywności;

2. Kontrola procesów produkcji;

3. Żywienie  dzieci w placówkach oświatowych;

4. Produkcja zestawów obiadowych i deserów dla dzieci i ich dekoracja –zestaw 1;

Produkcja zestawów obiadowych i deserów dla dzieci i ich dekoracja- zestaw 2m ;

5. Produkcja zestawów obiadowych i deserów dla dzieci i ich dekoracja –zestaw 3;

6. Produkcja zestawów obiadowych i deserów dla dzieci i ich dekoracja- zestaw 4;

7. Produkcja zakąsek zimnych  z elementami carvingu;

8.  Żywienie osób starszych;

9.  Produkcja zestawów obiadowych dla osób starszych –zestaw 1;

10. Normy żywienia i racje pokarmowe;

11. Produkcja zestawów obiadowych dla osób starszych –zestaw 2;

12. Obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw i posiłków;

13.  Produkcja zestawów obiadowych dla osób starszych –zestaw 3;

14.  Zasady planowania jadłospisów;

15.  Produkcja zestawów obiadowych dla osób starszych –zestaw 4;

16.  Zasady planowania produkcji gastronomicznej;

17. Podstawy kalkulacji cen i potraw;

18.  Produkcja zakąsek, dekoracja;

19. Żywienie dietetyczne- produkcja zestawów obiadowych – zestaw 1;

20. Żywienie dietetyczne-  produkcja zestawów obiadowych- zestaw 2;

21. Żywienie dietetyczne-  produkcja zestawów obiadowych –zestaw 3;

22. Żywienie dietetyczne-  produkcja zestawów obiadowych- zestaw 4.

 Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Na ocenę końcową składały się oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową, który był przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych (po Module X), oraz ocena z zajęć praktycznych. Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Diagnoza potrzeb

Referencje