kursy gastronomiczne

Kurs Kucharz

Kurs ,,Alergeny , gramatury, receptury – szkolenie w oparciu o procedury żywieniowe w gastronomii bezpieczeństwo żywienia zbiorowego, technologia żywienia, towaroznawstwo, dietetyka – elementy systemu HACCP oraz Carving – sztuka dekorowania potraw”

Kurs ,, Carving”

Kurs ,, Barista”

Kurs ,, Barman”

Kurs ,, Zdobnictwo cukiernicze”

Kurs ,, Aranżacja stołów “

Kurs ,, Potrawy regionalne

Kurs ,, Animator czasu wolnego gości hotelowych”

Kurs ,, Domowe pieczywo ”

Kurs ,, Język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie “

Kurs ,,Język niemiecki w gastronomii i hotelarstwie ”

Kurs ,, Kalkulacje gastronomiczne “

Kurs ,, Domowego wyrobu wędlin “

Kurs ,, Kwiaty cukrowe i ich wykorzystanie w produkcji tortów w stylu angielskim “

Kurs dla nauczycieli „Obsługa programu Dieta 5 “

Kurs dla nauczycieli „Kwiaty cukrowe od podstaw” 

Kurs ,,Kelner barman z elementami baristyki “

Kurs ,,Kucharz z podstawami Carvingu “

Kurs ,, Cukiernik “