Kurs „Carving” – 3 edycje po 40 godzin każda, liczba uczestników: 30 os. (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował tematy:

  • historia i pochodzenie carvingu,
  • narzędzia do carvingu,
  • podstawowe zasady BHP,
  • przygotowanie warzyw i owoców do obróbki,
  • zastosowanie dekoracji i kompozycji w praktyce.

Terminy zajęć:

1 edycja: 10.11.2018 r. – 25.11.2018 r.
2 edycja:  09.02.2019 r. – 17.02.2019 r.
3 edycja: 30.03.2019 r. – 14.04.2019 r.

Zajęcia odbywały się w charakterze wykładowym i ćwiczeniowym. Zajęcia miały na celu przyswojenie przez kursantów umiejętności tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców. Dzięki zajęciom uczestnicy podnieśli kwalifikacje w zakresie dekorowania potraw i stołów elementami z warzyw i owoców. Dzięki tym zajęciom wizualny aspekt potraw i stołów bankietowych podniesie standard każdego lokalu. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

Referencje