Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Możemy więcej”

Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników II edycji projektu „Możemy więcej”

Od 11.02.2020 r. do 06.03.2020 r. Fundacja Silver Economy realizuje na zlecenie Miasta Grybów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie doradztwo zawodowe dla uczestników II edycji projektu, któego celem jest identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 13 osób w ramach projektu „Możemy więcej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników I edycji projektu „Możemy więcej”

W okresie od 29.03.2019 – 29.04.2019 roku Fundacja Silver Economy jako Wykonawca, na zlecenie Miasta Grybów – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeprowadziła doradztwo zawodowe dla uczestników I edycji projektu „Możemy więcej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie trwania projektu przeprowadzono 104 godziny doradztwa zawodowego w celu przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników I edycji wraz z opracowaniem 13 Indywidualnych Planów Działania.