Redakcja SE

Fundacja Silver Economy ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych w wymiarze 8 miesięcy.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych w wymiarze 8. miesięcy. Wnioski o zorganizowanie miejsc stażowych należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu realizacji staży zawodowych, dostępnym poniżej. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc przewidzianych na zorganizowanie staży. Wsparcie w formie staży zawodowych jest realizowane w… Czytaj dalej Fundacja Silver Economy ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych w wymiarze 8 miesięcy.

Umowa z Miastem Grybów na realizację zadania publicznego w ramach projektu “Możemy więcej”

Fundacja Silver Economy w dniu 30.01.2020 r. podpisała umowę z Miastem Grybów na realizację zadania publicznego, dotyczącego kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu “Możemy więcej”, w zakresie aktywizacji edukacyjnej i zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji – aktywizacja edukacyjna i zawodowa, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego… Czytaj dalej Umowa z Miastem Grybów na realizację zadania publicznego w ramach projektu “Możemy więcej”