admin

Umowa o partnerstwie

Fundacja Silver Economy zawarła umowę partnerską z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rzecz realizacji Projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego” w ramach działania 3.2 Innowacyjne Rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

Fundacja Silver Economy w okresie 01.08.2017 do 31.10.2018 r. realizowała projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu było nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko–miejskich powiatu nowosądeckiego. Projekt był adresowany do 18 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 30 osób dorosłych – pracowników bibliotek publicznych z siedzibą w gminach… Czytaj dalej Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego

Akademia Pełni Życia w Korzennej

Informujemy, że od stycznia do grudnia 2018 r. w Gminie Korzenna Fundacja Silver Economy prowadziła klub Samopomocy pn. Akademia Pełni Życia, który z powodzeniem, kolejny już rok, zrzeszał Seniorów w Integracji z młodzieżą.

Klub Integracji Międzypokoleniowej w Nowym Sączu

Informujemy, że od stycznia do grudnia 2018 r. w Nowym Sączu Fundacja Silver Economy prowadziła Klub Samopomocy pn. Klub Integracji Międzypokoleniowej, który z powodzeniem już kolejny rok z rzędu zrzeszał Seniorów w Integracji z Młodzieżą.

Certyfikowane Szkolenia Zawodowe VCC

Informujemy, że Fundacja Silver Economy przystąpiła do sieci partnerskiej Vocational Competence Certifcate (VCC) jako Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny. Dzięki tym statusom ma możliwość przeprowadzania akredytowanych szkoleń i egzaminów w standardzie VCC. VCC to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i… Czytaj dalej Certyfikowane Szkolenia Zawodowe VCC