„Sądecczyzna kocha Polskę” to już kolejny projekt, którego laureatem została Fundacja Silver Economy w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego, w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022r. pn. „Kocham Polskę!”

Założeniem projektu jest szerzenie świadomości oraz wychowanie patriotyczne wśród Dzieci i dorosłych, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn w tym celu planuje się zakup i przekazanie do 10 szkół:

10 masztów wraz z flagami,

40 gier o charakterze historyczno – patriotycznym,

100 elementarzy patriotycznych,

20 plansz z zawieszką promującą symbole narodowe,

organizacja warsztatów o przewodniej tematyce Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, wybitnej organizacji Żołnierzy Wyklętych, funkcjonującej na terenie Sądecczyzny.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! TEL. +48 601 546 601