Fundacja Silver Economy jest wykonawcą zadania publicznego pt. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Edukacja i rozwój drogą do sukcesu” (zadanie 5, 6 i 7 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym) o łącznej wartości: 348 601,31 zł.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, na zlecenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
W ramach zadania realizujemy:
1. Kursy zawodowe – zadanie jest realizowane dla 33 uczestników projektu na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Działania. Szkolenia mają na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych m.in. w takich zawodach jak: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, magazynier z obsługą wózka widłowego, opiekun osoby starszej/niepełnopsrawnej, florysta, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik biurowy z elementami kadr i płac.
2. Pośrednictwo pracy – Pośrednik pracy odbywa co miesiąc spotkania z uczestnikami projektu w zależności od zindywidualizowanych potrzeb, zidentyfikowanych na etapie opracowywania IPD. Wsparcie polega na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy dla osób poszukujących zatrudnienia, jak również na kierowaniu właściwych kandydatów do pracodawców, zgłaszających chęć zatrudnienia pracownika. Pośrednik pracy przygotowuje także miesięczne raporty z monitorowania rynku pracy, zawierające dane o ofertach pracy.
3. Staże zawodoweZadanie jest realizowane na terenie miasta Nowego Sącza, miejscowości Gródek nad Dunajcem lub miejscowości z bezpośrednim dojazdem (max 25km/45minut) z miejscowości Gródek nad Dunajcem. Skierowanie na staż będzie wynikało bezpośrednio z zapisów Indywidualnych Planów Działania.
Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie miejsc stażowych, w wymiarze do 3 do 6 m-cy)!
O wyborze stażysty decyduje Organizator stażu. Liczba miejsc stażowych ograniczona!
Dokumenty do pobrania:
Regulamin realizacji staży zawodowych
Wniosek o zorganizowanie stażu
Wzór sprawozdania ze stażu dla uczestnika projektu