Fundacja Silver Economy realizuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów zdolnych oraz wsparcie rodziców uczniów w rozwijaniu potencjału dzieci w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne”.  Bezpłatne wsparcie dla uczniów oraz rodziców jest realizowane bezpośrednio w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 20 000 mieszkańców, które zostały zakwalifikowane do projektu. 

Projekt  „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE” daje wsparcie w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy z różnych przyczyn nie osiągają wyników szkolnych na miarę swoich możliwości, utalentowanych poznawczo, ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz przejawiających syndrom nieadekwatnych osiągnięć. Celem działań jest zatem podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, kształtowanie prospołecznej postawy życiowej, umacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, budowanie postawy życiowej opartej na rozwijaniu pasji i talentów, wspieranie gotowości do uczenia się.

UDZIAŁ W PROJEKCIE TO DLA SZKOŁY:

  • pozyskanie wartościowych merytorycznie rozwiązań pozwalających na diagnozowanie uzdolnień uczniów (model diagnozy, narzędzia diagnostyczne)
  • pomoc w realizacji procesu rozpoznawania uzdolnień uczniów
  • poszerzenie oferty zajęć poprzez warsztaty rozwijające ogólny potencjał ucznia, stanowiący bazę dla rozwoju uzdolnień i skutecznego uczenia się
  • poszerzenie wiedzy i wzmocnienie motywacji rodziców w obszarze wspierania rozwoju ich dzieci
  • wsparcie zewnętrzne procesu rozpoznawania uzdolnień i pracy z uczniem zdolnym przez ekspertów (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi).

Środki na realizację projektu asygnuje Województwo Małopolskie