„Pomoc to moc”! Zapraszamy do udział w projekcie pt. „Dzieci, rodzice, dziadkowie – RAZEM BEZPIECZNI W SIECI” finansowanym w ramach akcji prewencyjnej PZU SA.
projekt „Dzieci, rodzice, dziadkowie – RAZEM BEZPIECZNI W SIECI” jest kierowany do 5-ciu szkół z powiatu nowosądeckiego i/lub Nowego Sącza, które skierują 20 uczniów klas 4-8 do udziału w 3-dniowych (4h lekcyjne dziennie) prelekcjach dot. cyberbezpieczeństwa.
Ponadto zostaną zrekrutowane co najmniej cztery 8-mio osobowe grupy Seniosów, dla których Fundacja Silver Economy przeprowadzi 16-sto godzinne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci.
Z kolei z myślą o wsparciu rodziców nasi eksperci opracują poradnik pt. „Bezpieczni w sieci”.
Zapraszamy do kontaktu! Tel. +48 601 546 601