Fundacja Silver Economy jest wykonawcą szkoleń, doradztwa, konsultacji oraz mentoringu dla nauczycieli w ramach projektu „Małopolska lekcjaenter”, który jest częścią ogólnopolskiego projektu cyfrowego „Lekcja: enter” realizowanego przez konsorcjum trzech organizacji: Fundacji Orange (lider), Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych, ze środków UE – Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów. Dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenera, nauczyciele uczą się nowoczesnych metod prowadzenia zajęć, wprowadzania do lekcji innowacji, a także wykorzystania narzędzicyfrowych, które pomagają dzieciom i młodzieży w lepszym zrozumieniu wielu tematów, sprawiają, że lekcje są ciekawsze, dostosowane do ich potrzeb i rzeczywistości, w której funkcjonują.
Szkolenia kierowane są do dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i informatycznych w szkołach podstawowych i średnich. Szczegóły na temat projektu znajdują się na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/19/o-szkoleniach