Podziękowanie dla Polskiego Funduszu Rozwoju

Serdecznie dziękujemy Polskiemu Funduszowi Rozwoju za wsparcie finasnowe w postaci subwencji finansowej w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm.