SERDECZNIE DZIĘKUJEMY POLSKIEMU FUNDUSZOWI

ROZWOJU ZA WSPARCIE FINASNOWE W POSTACI

SUBWENCJI FINANSOWEJ W RAMACH PROGRAMU

RZĄDOWEGO TARCZA FINANSOWA 2.0.

POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO,

MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.