Jeśli jesteś:

 • osobą zatrudnioną (na podstawie umowy o pracę, zlecenie, samozatrudnienie itp.)
 • masz 18 lat lub więcej
 • nie posiadasz wykształcenia wyższego
 • zamieszkujesz województwo małopolskie

Zgłoś się do Fundacji Silver Economy. Z nami uzyskasz dofinansowanie do szkoleń zawodowych lub rozwojowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z wykonywaną funkcją zawodową.

Nasi specjaliści pomogą w przygotowaniu oraz wypełnieniu dokumentów przy ubieganiu się o dofinansowanie.  Od wielu lat współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, dzięki czemu pomogliśmy zarówno przedsiębiorcom jak i pracownikom w pozyskiwaniu dofinansowania. Zachęcamy do skorzystania z programów:

 1. Kierunek Kariera – 87% dofinansowania do szkolenia maksymalnie 180 bonów na kwotę 2700zł .
 2. Kierunek Kariera Zawodowa – 85 %  dofinansowania do szkolenia maksymalnie 337 bonów na kwotę 5055zł.  

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy pragną rozszerzyć, zmienić bądź nabyć nowe umiejętności, kompetencje czy też kwalifikacje

Na co możesz pozyskać dofinansowanie?

 1. W ramach projektu Kierunek Kariera na usługi edukacyjno-zawodowe dot.:
 • języków obcych;
 • szkoleń informatycznych;
 • kursów prawa jazdy kat. A, A2 i B;
 • kursów z zakresu zarządzania projektami;
 • kursów umiejętności ogólnych, przygotowujących np. do matury, egzaminów, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości;

2. W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa na usługi edukacyjno-szkoleniowe dot.:

 • szkoleń zawodowych;
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • kursów umiejętności zawodowych;
 • kursów umożliwiających uzyskanie kwalifikacji zawodowych;
 • studiów podyplomowych;
 • kursów prawa jazdy kat. C, C+E, D, T (z uprawnieniami zawodowymi);

Jakie korzyści ?

 • dofinansowanie od 85% do 87% kosztów usługi rozwojowej,
 • własny rozwój, nabycie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych.

Usługi rozwojowe proponowane przez Fundację Silver Economy:

 • podnoszą kwalifikacje pracowników lub rozszerzają zakres ich kompetencji
 • sprawiają, że absolwenci naszych kursów stają się bardziej wydajnymi pracownikami.

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenia z konkretnych tematów. Wszystkie zostały opracowane z dbałością o metodologię oraz wysoką wartość merytoryczną przekazywanych treści. W efekcie pracownicy są nie tylko lepiej wyszkoleni, ale również zainspirowani do bardziej efektywnej pracy.

BUR to Baza Usług Rozwojowych, w ramach której skupione są firmy szkoleniowe. Znalezienie się w BUR wymaga spełnienia przez firmę szkoleniową wielu kryteriów.

Fundacja Silver Economy posiada:

 • Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno- Szkoleniowych MSUES
 • Certyfikat ISO 9001:2015 Usługi szkoleniowe i doradcze. Zarządzanie projektami.
 • Certyfikat Akademii Edukacyjnej VCC
 • Certyfikat Partnera Egzaminacyjnego VCC
 • Certyfikat Marszałka Województwa Małopolskiego uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Dokładamy wszelkich starań, by cała procedura przebiegała szybko i sprawnie. Liczba naszych zadowolonych klientów wciąż rośnie.

Zadzwoń do nas!

 • pomożemy w formalnościach i przeprowadzimy Cię przez procedurę rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych:

e-mail: fundacja@silvereconomy.pl, ppopiolek@silvereconomy.pl

Telefon: 601 546 601

Projekt Kierunek Kariera

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek  Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu:

94 117 755,88 zł

W tym wkład funduszy europejskich:

80 000 092,49 zł

Projekt Kierunek Kariera Zawodowa

Wartość projektu:

94 117 646,70 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym wkład funduszy europejskich:

79 999 999,69 zł