Łap Łap Bony Sukcesu i Małopolskie Bony Rozwojowe   

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje wparcie nawet do 80% na dofinansowania szkoleń, egzaminów, studiów podyplomowych oraz doradztwa.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPRACIE

* mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)I ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia)

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalne limity
dofinansowania i liczba bonów

Samozatrudniony – 7 680 zł

1 – 3 pracowników – 11 520 zł
4 – 9 pracowników – 15 360 zł
10 – 19 pracowników – 23 040 zł
20 – 49 pracowników – 38 400 zł
50 – 99 pracowników – 69 120 zł
100 – 249 pracowników – 130 560 zł

Wszystko możesz załatwić elektronicznie przez system informatyczny do obsługi bonów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

Profesjonalny zespół Fundacji Silver Economy pomoże Ci w procesie rekrutacyjnym, wypełnieniu dokumentów a także rejestracji na stronie BUR. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy i przeprowadzimy odpowiednie szkolenia oraz doradztwo. Jesteśmy firmą szkoleniową z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki ciągłej współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego  możesz liczyć na pełen profesjonalizm skuteczność i niezawodność.

Projekt: „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0067/19-00. Wartość projektu wynosi 54,404,722.92 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 46,244,014.48 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

BONY SUKCESU

Na doradztwo w zakresie:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 •  uzyskiwania certyfikatów zgodności,
 •  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 •  wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 •  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
 • procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 • opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.


  Oferta skierowana jest  do firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość projektu: 36 974 424,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 974 424,43 zł

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NIE ZWLEKAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ !!!

e-mail: fundacja@silvereconomy.plppopiolek@silvereconomy.pl

Telefon: 601 546 601