W ramach umowy numer 60/2019/KKZ na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” z dnia 06.06.2019r.

Fundacja Silver Economy zrealizowała 66 h kurs ,, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” w dniach od 01.07 do 05.07. 2020. Kurs został przeznaczony dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej Podrzecze łącznie uczestniczyły w nim 3 osoby w ramach Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Bony szkoleniowe dzięki którym uczestnicy uzyskali 85% dofinansowania.

Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów. Ponadto uczestnicy otrzymują tytuł RATOWNIKA, dzięki któremu mogą współpracować ze specjalistycznymi służbami i stają się uprawnieni do udzielania medycznej pomocy na poziomie KPP.