W ramach umowy numer 60/2019/KKZ na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” z dnia 06.06.2019r. Fundacja Silver Economy zrealizowała 110 h kurs „Alergeny , gramatury, receptury – szkolenie w oparciu o procedury żywieniowe w gastronomii bezpieczeństwo żywienia zbiorowego, technologia żywienia, towaroznawstwo, dietetyka – elementy systemu HACCP oraz Carving – sztuka dekorowania potraw” w dniach 23.06. do 06.07.2020r.

Kurs został  zrealizowany dla firmy Cateringowej Domino & Bistro współfinansowany z bonów szkoleniowych Kierunek Kariera Zawodowa –Bony szkoleniowe dzięki którym uczestnicy uzyskali 85% dofinansowania. W kursie uczestniczyło 6 osób.

Głównym celem  było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania potraw , organizacja pracy w kuchni w lokalu gastronomicznym, dekorowanie i serwowanie potraw. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Dietetyki oraz Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej. Nabycie nowoczesnych technik sztuki kulinarnej oraz umiejętności interpersonalne.

Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Na ocenę końcową składały się oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową, który był przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych (po Module X), oraz ocena z zajęć praktycznych. Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Referencje