sierpień 2020

UMOWA Z LGD ,,KORONA SĄDECKA” NA OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW/- CZEK PROJEKTU ,, KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH”

Fundacja Silver Economy w dniu 24.08.2020r zawarła umowę nr 07/KSDM/2020/1 z LGD ,, KORONA SĄDECKA” na opracowanie indywidualnych planów działania dla 45 uczestników /- czek projektu ,, Korona Sądecka dla młodych” w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników. W ramach tego działania zostanie zrealizowanych maksymalnie 270 godzin wsparcia. Identyfikacja potrzeb uczestników/-czek jest realizowana zgodnie ze Standardami usług… Czytaj dalej UMOWA Z LGD ,,KORONA SĄDECKA” NA OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW/- CZEK PROJEKTU ,, KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH”

UMOWA Z SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ SERWIS NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA/KURSU PN. ,,KUCHARZ” Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM SPRAWDZAJĄCYM DLA ŚREDNIO 20 OSÓB.

Fundacja Silver Economy w dniu 24.08.2020r zawarła umowę kontraktową nr 01/08/2020/CIS z Spółdzielnią Socjalną Serwis  na organizację i przeprowadzenie kursu ,, Kucharz” dla średnio 20 osób w terminie 24.08 do 31.09.2020r. Projekt pn. „CIS- aktywnie i skutecznie”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region… Czytaj dalej UMOWA Z SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ SERWIS NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA/KURSU PN. ,,KUCHARZ” Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM SPRAWDZAJĄCYM DLA ŚREDNIO 20 OSÓB.

Realizacja kursu dla Restauracji Domino w Nowym Sączu w ramach bonów szkoleniowych

W ramach umowy numer 60/2019/KKZ na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” z dnia 06.06.2019r. Fundacja Silver Economy zrealizowała 110 h kurs „Alergeny , gramatury, receptury – szkolenie w oparciu o procedury żywieniowe w gastronomii bezpieczeństwo żywienia zbiorowego, technologia żywienia, towaroznawstwo, dietetyka – elementy systemu HACCP oraz Carving… Czytaj dalej Realizacja kursu dla Restauracji Domino w Nowym Sączu w ramach bonów szkoleniowych

Realizacja kursu dla ochotniczej straży pożarnej Podrzecze w ramach bonów szkoleniowych

W ramach umowy numer 60/2019/KKZ na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” z dnia 06.06.2019r. Fundacja Silver Economy zrealizowała 66 h kurs ,, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” w dniach od 01.07 do 05.07. 2020. Kurs został przeznaczony dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej Podrzecze łącznie uczestniczyły w nim 3 osoby… Czytaj dalej Realizacja kursu dla ochotniczej straży pożarnej Podrzecze w ramach bonów szkoleniowych