Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na zorganizowanie i sfinansowanie staży zawodowych w wymiarze 8. miesięcy.

Wnioski o zorganizowanie miejsc stażowych należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu realizacji staży zawodowych, dostępnym poniżej. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc przewidzianych na zorganizowanie staży. Wsparcie w formie staży zawodowych jest realizowane w ramach projektu „Możemy więcej”.
Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem realizacji staży zawodowych oraz pobranie i wypełnienie: Wniosku o zorganizowanie stażu zawodowego
Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą lub składać osobiście wyłącznie w oryginale w siedzibie Fundacji tj. przy ul. Lwowskiej 35/6 w Nowym Sączu (II piętro) w godz. 8.00- 16.00.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin realizacji staży zawodowych
Załącznik nr 1 Wniosek o zorganizowanie stażu zawodowego -dla Podmiotu
Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania z realizacji stażu -dla Stażysty
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas działań w projekcie wraz z załącznikami