Fundacja Silver Economy zawarła umowę partnerską z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rzecz realizacji Projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego” w ramach działania 3.2 Innowacyjne Rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.