Informujemy, że Fundacja Silver Economy przystąpiła do sieci partnerskiej Vocational Competence Certifcate (VCC) jako Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny. Dzięki tym statusom ma możliwość przeprowadzania akredytowanych szkoleń i egzaminów w standardzie VCC.

VCC to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach